Container Icon

Từ tâm

Từ tâm quý nhất trên đời
Muôn người hỉ xả sáng ngời tâm linh
Dù cho ở cõi thiên đình
Hay nơi hạ giới vượt ghềnh đi qua


Từ tâm là một ngôi nhà
Lòng son hỉ xả đi qua dễ nào
Lòng nhân tỏa sáng như sao
Bồ tát tế độ đã bao nhiêu đời

Kiếp này mới được thảnh thơi
Bỏ qua muôn chuyện cho đời nhẹ trôi
Từ bi tuyệt diệu trên đời
Không còn bận đến chuyện đời dở hay.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS