Container Icon

Ngàn năm Thăng Long

Một ngàn năm trôi qua
Vua đã ra chiếu chỉ
Nhà vua Lý dời đô
Để xây dựng cơ đồ


Giương cao cờ đại nghĩa
Đất muôn vàn thầm thía
Là hồn thiêng sông núi
Giúp vua hiền tấn tới

Để trị nước dân an
Vua anh linh muôn thuở
Ngàn năm tròn ghi nhớ
Dấu ấn đậm lòng son.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS