Container Icon

Con voi Bà Triệu

Con voi đầu đan
Vừa hung dữ tợn
Trông nó lừng lững
To nhất cả đàn

Bà Triệu giỏi giang
Đã thu phục nó
Bà chỉ nói nhỏ
Mà voi biết nghe.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS