Container Icon

Chữ nhẫn

Chữ nhẫn quý giá vô vàn
Ai mà nhẫn được, ngàn vàng khó mua
Từ dân cho đến quan, vua
Đức nhẫn như biển bốn mùa đầy vơi


Khắp trong thiên hạ nơi nơi
Tận tâm tận lực hiến đời kế hay
Vợ chồng nhẫn được hàng ngày
Vượt sông vượt biển vững tay chống chèo

Con học chữ nhẫn làm theo
Hiếu trung giữ vẹn trong veo nụ cười
Người ơi! Chữ nhẫn trên đời
Thành công muôn việc ta thời thảnh thơi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS