Container Icon

Mùa kiết hạ

Mùa kiết hạ đã tới rồi
Như lời Đức Phật dạy lời xa xưa
Hết mùa nắng tới mùa mưa
Không đi khất thực qua mùa vu lan


Nhiều côn trùng khắp non ngàn
Nếu đi khất thực ngập tràn chúng sanh
Ở yên tu tập cho mình
Phật sinh trí tuệ tu hành vượt lên

Lắng nghe lời Phật nhẹ êm
Ngàn năm ghi nhớ không quên lời vàng.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS